Litania do Błogosławionej Marceliny Darowskiej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Maryjo - módl się za nami,
Święty Jozefie,


Błogosławiona Marcelino, wielbiąca Boga

          modlitwa i pracą,
Błogosławiona Marcelino, otwarta na działanie

          Ducha Świętego,
Błogosławiona Marcelino, służebnico Niepokalanej,

Błogosławiona Marcelino, ufająca Bogu
          wśród trudności i cierpień,

Błogosławiona Marcelino, któraś we wszystkim
          starała się spełnić Wolę Bożą,

Błogosławiona Marcelino, któraś służyła sprawie
          Królestwa Bożego w ludzkich sercach

Błogosławiona Marcelino, któraś ukochała myśl Bożą
          nad każdym człowiekiem i każdym narodem

Błogosławiona Marcelino, któraś pragnęła
          takiej jedności między ludźmi i narodami

          jakiej wzór mamy w Trójcy Przenajświętszej,
Błogosławiona Marcelino, któraś karmiła się

          Słowem Bożym jak chlebem powszednim,
Błogosławiona Marcelino, kochająca prawdę

Błogosławiona Marcelino, niewiasto mężna
          zwyciężająca pokusy szatana,

Błogosławiona Marcelino, któraś poświęciłaś się
          wychowaniu młodego pokolenia,

Błogosławiona Marcelino, która uczysz nas,
          wierności obowiązkom,

Błogosławiona Marcelino, która uczysz nas,
          że największym nieszczęściem jest grzech

          i każesz się modlić za grzeszników,
Błogosławiona Marcelino, która uczysz nas,

          że najlepszą naprawą złej przeszłości
          jest dobra teraźniejszość,

Błogosławiona Marcelino, która uczysz nas,
          jak w godzinach prób i cierpień trwać przy Bogu

          i zgadzać się z Jego wolą,
Błogosławiona Marcelino, która uczysz nas,

          że trzeba kochać, aby być kochanym,
Błogosławiona Marcelino, która uczysz nas,

          że trzeba uszczęśliwiać, żeby być szczęśliwym
Błogosławiona Marcelino, wzorze modlitwy

          i zawierzenia Bogu,
Błogosławiona Marcelino, wzorze nadziei,

          która wszystko przetrzyma,
Błogosławiona Marcelino, wzorze miłości przebaczającej,

Błogosławiona Marcelino, wzorze czystości,
          bez której nie można oglądać Boga,

Błogosławiona Marcelino, wzorze zakonnicy
          Oddanej całkowicie Bogu i ludziom,

Błogosławiona Marcelino, wzorze kobiety:
          Żony, matki, wdowy.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
          - przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
          - wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
          - zmiłuj się nad nami.


Módlmy się:


Boże, który wybrałeś błogosławioną Marcelinę Darowską, aby pociągnęła ludzi, zwłaszcza młodzież i dzieci, do Twojej miłości i była wzorem szukania tylko Ciebie, spraw, błagamy, abyśmy jak ona kochali zawsze Twoją Świętą Wolę i pełniąc ją, w każdej chwili życia zasłużyli, aby dojść do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.


Amen.

Za pozwoleniem Kurii Metropolitalnej
We Lwowie z dn. 5.01.1999r. Nr 54/99

Konto bankowe:

BNP Paribas Bank Polska S.A.

SWIFT: PPABPLPKXXX

IBAN: PL20 1600 1462 1822 1812 4000 0001 (konto złotówkowe)