• Dom Zakonny

  Jarosław

Jarosław

ul. Głęboka 1, 37-500 Jarosław

Telefony:

Fax:

Email:

Formularz kontaktowy Jarosław

+48
Szukaj

  Trochę historii - o Domu Zakonnym w Jarosławiu

  Na koniec, po dojrzałej rozwadze przed Bogiem, z poczuciem woli Jego, wybrała Matka jako najstosowniejszą miejscowość pod nowy dom grunt nad Sanem (…) przy Jarosławiu na wzgórku, gdzie stał niegdyś folwark ojców jezuitów (…), w którym wedle tradycji miał przebywać Skarga i pisać swoje „Żywoty Świętych”.

  s. Gertruda Skórzewska

  Fundacja jarosławska, tak jak jazłowiecka i kolejne, powstała w atmosferze piętrzących się trudności. Jednak dzięki heroicznej wierze Założycielki w 1875 r. siostry rozpoczęły pracę dydaktyczno-wychowawczą w nowo wybudowanym klasztorze, która z przerwami przypadającymi na lata I wojny światowej (w klasztorze mieścił się szpital) i okres komunizmu trwa do dziś.

  W latach okupacji hitlerowskiej siostry w Jarosławiu prowadziły tajne nauczanie. Obecnie w domu mieści się szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi.

  Domy zakonne w Polsce

  Nasze lokalizacje