Kalendarium z życia Matki Marceliny Darowskiej

 • 1827 16 stycznia (28 stycznia) - Urodziła się w Szulakach, majątku rodziców koło Berdyczowa (dzisiejsza Ukraina)
 • 1839-1842 Pobyt na kosmopolitycznej pensji w Odessie.
 • 1842-1849 Pobyt w domu rodzinnym w Szulakach - pomoc ojcu i praca społeczna oraz charytatywna wśród włościan.
 • 1849 2 października - Ślub z Karolem Darowskim.
 • 1850 Urodzenie syna Józefa.
 • 1852 15 stycznia - Urodzenie córki Karoliny.
  20 kwietnia - Śmierć Karola Darowskiego. Prywatny ślub dozgonnej czystości
 • 1853 12 stycznia- śmierć syna Józefa. Potem wyjazd za granicę do miejscowości kuracyjnych.
 • 1854 11 kwietnia - Przybycie do Rzymu. Przyjęcie kierownictwa duchowego o.Hieronima Kajsiewicza i zawarcie przyjaźni z Józefą Karską.
 • 25 kwietnia - Początek pierwszych w życiu kilkudniowych rekolekcji pod przewodnictwem o.Kajsiewicza.
  12 maja - Prywatne śluby czystości i posłuszeństwa, złożone w ręce o.&mnsp;Kajsiewicza.
 • 1855-1857 Pobyt w Żerdziu na Podolu, majątku zmarłego męża - zarządzanie majątkiem, praca społeczna i charytatywna na wsi.
 • 1857-1858 Pobyt w Rzymie - umocnienie stosunków między o.&mnsp;Kajsiewiczem, m.&mnsp;Józefą Karską i Marceliną Darowską.
 • 1859-1860 Pobyt w Żerdziu - finalizowanie spraw majątkowych.
 • 1860 11 października - Śmierć m.Józefy Karskiej
  Listopad - Przyjazd Marceliny Darowskiej do Rzymu.
  27 grudnia - Rozpoczęcie rekolekcji.
 • 1861 3 stycznia - Złożenie publicznych ślubów wieczystych i objęcie rządów zgromadzenia.
  8 grudnia - Śmierć ojca Marceliny, Jana Kotowicza.
 • 1862 21 marca - Śmierć matki, Maksymili Kotowiczowej.
 • 1863 Marzec - Przybycie m.&mnsp;Marceliny do Jazłowca i rozpoczęcie remontu pałacu, ofiarowanego jej na klasztor.
  22 maja - Dekret pochwalny Stolicy Apostolskiej dla Zgromadzenia.
  4 listopada - Poświęcenie kaplicy w Jazłowcu i pierwsza Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego.
 • 1872 2 lutego - Ukończenie reguły Zgromadzenia, zredagowanej przez m.Marcelinę Darowską.
 • 1873 26 lutego - Nagła śmierć o.&mnsp;Hieronima Kajsiewicza.
 • 1874 Marzec-sierpień - Półroczny pobyt w Rzymie.
  26 lipca - Dekret Stolicy Apostolskiej zatwierdzający Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP oraz złożenie Konstytucji zakonnych do zatwierdzenia.
 • 1875 31 grudnia do 5 stycznia - Pierwsza Kapituła Generalna.
  Wrzesień - Otwarcie szkoły średniej z internatem oraz bezpłatnej szkoły elementarnej w nowym klasztorze w Jarosławiu.
 • 1881 Lipiec - Druga Kapituła Generalna Zgromadzenia.
 • 1883 Sierpień - Poświęcenie przez ks.&mnsp;abp.&mnsp;Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego posągu NMP Niepokalanej w Jazłowcu.
  3 listopada - Otwarcie w Niżniowie nad Dniestrem klasztoru oraz bezpłatnej szkoły średniej z internatem "dla dzieci z rodzin zubożałych wskutek nieszczęść Kraju" i szkoły elementarnej.
 • 1886 31 października - Aprobata Konstytucji Zgromadzenia przez Stolicę Apostolską na 10 lat.
 • 1888 Lipiec - Trzecia Kapituła Generalna Zgromadzenia. Zamiar złożenia rezygnacji z urzędu przełożonej generalnej.
 • 1894 Lipiec - Czwarta Kapituła Generalna Zgromadzenia.
 • 1897 8 września - Otwarcie szkoły średniej z internatem oraz szkoły elementarnej w nowym klasztorze w Nowym Sączu.
 • 1899 14 stycznia - Ostateczna aprobata Konstytucji Zgromadzenia.
 • 1901 Lipiec - Piąta Kapituła Generalna Zgromadzenia. Ponowna prośba m.Darowskiej o złożenie urzędu przełożonej generalnej.
 • 1907 Styczeń - Rozpoczęcie tajnej pracy apostolskiej sióstr niepokalanek w Słonimie pod zaborem rosyjskim.
 • Listopad - Rozpoczęcie pracy apostolskiej na terenie zaboru rosyjskiego w Komorowie pod Warszawą.
 • 1908 15 sierpnia - Otwarcie klasztoru i szkoły średniej z internatem oraz bezpłatnej szkoły elementarnej w Szymanowie pod Warszawą.
 • 1909 Lipiec - Szósta Kapituła Generalna Zgromadzenia.
 • 1911 5 stycznia - Śmierć m.&mnsp;Marceliny Darowskiej w Jazłowcu.
 • 1951 Luty - Otwarcie procesu beatyfikacyjnego.
 • 1994 15 grudnia - Ogłoszenie dekretu o heroiczności cnót Służebnicy Bożej Marceliny Darowskiej
 • 1996 6 października - beatyfikacja Matki Marceliny Darowskiej.

Konto bankowe:

BNP Paribas Bank Polska S.A.

SWIFT: PPABPLPKXXX

IBAN: PL20 1600 1462 1822 1812 4000 0001 (konto złotówkowe)