Pomóż dokończyć Przedszkole w Dursztynie

Na terenie Polskiego Spisza, skrawka polskiej ziemi odzyskanego po II wojnie światowej działa przedszkole, które swoją działalnością kontynuuje wielkie dzieło p. Mieczysławy Faryniak – pustelnicy i tercjarki franciszkańskiej, założycielki ochronki dla dzieci.


Projekt obecnej placówki przedszkolnej powstał w zamyśle Sióstr Niepokalanek, aby zapewnić lepsze warunki funkcjonowania oraz umożliwić pełniejszy rozwój dzieciom. Przedszkole w Dursztynie to nowy obiekt, a jego budowa rozpoczęła się w 2018 r. i trwała 3 lata. W 2021 placówka inaugurowała swoją działalność opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną. Inwestycja powstała dzięki zbiórkom funduszy prowadzonym przez siostry ze Zgromadzenia oraz dzięki ludziom dobrej woli.


Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat z terenu wsi Dursztyn i okolicznych, z Gminy Nowy Targ.  Przedszkole prężnie działa i na jego terenie odbywają się różnorakie zajęcia: teatralne, taneczne, plastyczne, matematyczne i językowe. A biorą w nich udział każdorazowo dzieci z miejscowej szkoły podstawowej, rodzice przedszkolaków i ich dziadkowie. To nasza idea: łączyć wokół ważnych wartości religijnych, etycznych i patriotycznych.

W związku z ciągle wzrastającymi cenami materiałów budowlanych zakładany w 2018 r. kosztorys inwestycji przekroczył możliwości jej realizacji – zabrakło środków finansowych, aby wykonać elewację budynku oraz zagospodarować teren wokół niego, zapewniając tym samym w pełni bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom.


I Ty możesz wesprzeć nasz projekt:

Bank Pekao SA 72124015741111001108345420