Pomoc dla Jazłowca (Ukraina)

Pomoc dla naszych Sióstr na Ukrainie i tych, którymi się opiekują można kierować na podane niżej rachunki bankowe.


Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP
96-516 Szymanów, ul. Szkolna 2


(konto złotówkowe PLN)
Bank Pekao S.A.
I Oddział w Sochaczewie
96-500 Sochaczew, ul. 1 Maja 19
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL57 1240 1822 1111 0011 0522 3695


(konto euro)

Bank Pekao S.A.
I Oddział w Sochaczewie
96-500 Sochaczew, ul. 1 Maja 19
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL25 1240 1822 1978 0011 1195 3364


(konto dolarowe USD)

Bank Pekao S.A.
I Oddział w Sochaczewie
96-500 Sochaczew, ul. 1 Maja 19
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL36 1240 1822 1978 0011 0522 5484


Kontakt w sprawie rozliczenia przekazanej darowizny, wskazania celu szczegółowego itp.: ekonomka@niepokalanki.pl

Dziękujemy!