Szymanowski, park przypałacowy, XVIII w. Rewaloryzacja parku.