Szymanów, park przypałacowy (XVIII w.): rewaloryzacja parku