Zmarł porucznik Adam Gajda - weteran Oddziałów Leśnych 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich

W dniu 22 maja 2022 r. odszedł na Wieczną Wartę śp. porucznik Adam Gajda – ostatni żołnierz Oddziałów Leśnych 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich Armii Krajowej. Urodził się 20 sierpnia 1931 roku we Lwowie. Był harcerzem lwowskim, a od 1943 roku członkiem Plutonu „Grunwald” Szarych Szeregów. Sprawował funkcje łącznika m.in. z Oddziałami Leśnymi Armii Krajowej Dzielnicy Południowo - Wschodniej Lwowa. Uczestniczył w Akcji „Burza” o wyzwolenie Lwowa. W lipcu 1946 został aresztowany wraz z rodziną przez NKWD. Po ucieczce i przedostaniu się do Polski, współpracował nadal z dawnymi przyjaciółmi. W latach powojennych był opiekunem sztandaru swojej dawnej jednostki Armii Krajowej, członkiem Kapituły Krzyża II Obrony Lwowa oraz prezesem Środowiska Żołnierzy Lwowskiej Armii Krajowej.


Wspierał działalność ugrupowań i stowarzyszeń związanych ze środowiskami kresowymi Armii Krajowej. Jako potomek i członek Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich pozostawał silnie związany z tradycjami półkowymi. Został Ojcem Chrzestnym Sztandaru 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich ze Stargardu.


Wielokrotnie był uczestnikiem uroczystości i spotkań w siedzibie Batalionu w Stargardzie oraz spotkań Rodziny Jazłowieckiej w Klasztorze Sióstr Niepokalanek w Szymanowie.

Zmarł po ciężkiej chorobie w szpitalu we Wrocławiu.


Pamiętamy o Tym szlachetnym i skromnym Człowieku, Dzielnym Harcerzu Lwowskim i Żołnierzu!