» Siostra Maria Nina od Zmartwychwstania - pogrzeb - słowo Barbary Ciszewskiej «

Niezapomniana Siostro Nino pełna uśmiechu, życzliwości i spokoju.


Poznałam Ją gdy została Matką Generalną.

Jej rządy przypadły na czas wielkich rocznic, organizacji obchodów, mimo choroby wszystkiemu podołała.

Jednocześnie była osobą promieniującą głęboką wiarą, skupieniem, piękną modlitwą.

Za Jej rządów obchodziliśmy 100 lecie Szymanowa, 150 lecia założenia Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek.

Obchodziliśmy też uroczyście nadanie Zgromadzeniu Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego Kustosza Tradycji Chwały i Sławy Oręża Polskiego oraz Medalu Pro Memoria na ręce Matki Niny, z udziałem najwyższych władz wojskowych Rzeczpospolitej Polski.

Wspominam to wydarzenie dlatego , że jako Matka Generalna Siostra Nina reprezentowała Zgromadzenie na tej uroczystości, której pięciu uczestników potem zginęło w katastrofie 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem.

Siostra Nina dołączyła do Generałów ś.p. bp. gen. Płoskiego, gen Gongora, gen Gilarskiego, gen. Nałęcz- Komornickiego i p.Janusza Krupskiego, którzy 14 marca 2008 r. tu w Szymanowie u stóp Pani Jałowieckiej modlili się wspólnie pod przewodem Matki Niny.

W ostatnich miesiącach Jej życia my dawne wychowanki ilekroć przyjeżdżałyśmy do Szymanowa byłyśmy ogarniane Jej opieką, Jej dobrocią i radością mimo toczącej Ją choroby i wielkiego cierpienia.

Żegnamy kochaną Siostrę Ninę, osobę wielkiego formatu a jednocześnie wzór skromności i dobroci.

Nie wiem czy za Nią czy do Niej modlić się trzeba.
Niech spoczywa w pokoju.

Barbara Ciszewska
Warszawa 8.01.2011