» Litania ułożona z nazw nadawanych Najświętszej Pannie przez bł. M. Marcelinę

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Arcydzieło Boże, módl się za nami...
Kwiecie nieba,
Perło Wszechświata,
Przenikniona Duchem Świętym,
Najpełniej Bogu oddana,
Święta w swoim Niepokalanym Poczęciu,
Święta, Odnowienie Piękna na ziemi,
Święta, Utwierdzona w Łasce,
Święta, Pierwszy Wzorze nas wszystkich,
Święta w Narodzeniu swoim,
Święta, Najpokorniejsza i Najuboższa,
Święta, Najwdzięczniejsza i Najwierniejsza,
Święta, Heroicznie posłuszna,
Święta w tajemnicy Zwiastowania,
Święta, Przeczysta Pogromicielko ciemności,
Święta, Prawdę nicestwa swojego znająca,
Święta, Najbliższa Bogu,
Święta, pod krzyżem Najświętsza,
Święta, Współumęczona z Synem,
Święta, żywot nam dająca kosztem życia Syna,
Święta, Pierwsza Pocieszycielko ludzkości,
Matko prześliczna,
Matko nieporównana,
Matko miłości i pokory,
Matko grzeszników,
Matko całej ludzkości,
Matko opiekunko - pośredniczko,
Matko moja święta,
Tarczo i Mocy,
Wodzu i Matko,
Pani i Królowo,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.