» Modlitwa o kanonizację bł. Matki Marceliny Darowskiej «

Boże, który przez przykład życia bł. Marceliny Darowskiej ukazałeś wzór pełnego oddania się i zawierzenia Tobie Samemu, spraw łaskawie, by Kościół cieszył się jej wyniesieniem do grona świętych, a przez to coraz głębiej odkrywał piękno powszechnego powołania do świętości.
Za jej wstawiennictwem udziel i nam łaski..., o którą pokornie prosimy. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.
Błogosławiona Marcelino, módl się za nami!

Informacje o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem bł. Marceliny Darowskiej prosimy kierować na adres:
Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek
96-516 Szymanów
ul. Szkolna 2
tel. (046) 8649110