ZGROMADZENIE

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP

Zgromadzenie założone przez M.Józefę Karską (1823-1860) i M.Marcelinę Darowską (1827-1911) przy współudziale o. Hieronima Kajsiewicza, powstało w Rzymie w 1857r. Matka Marcelina Darowska, w znaczącym dla historii naszego narodu 1863 roku, przeniosła je na ziemię ojczystą. Celem duchowym Zgromadzenie jest: Chwała Boża, miłość w odpowiadaniu Miłości oraz ukochanie każdej Woli Bożej.

Zadaniem Zgromadzenia jest służyć Kościołowi modlitwą i pracą nad formacją polskiej kobiety. Siostry zajmują się wychowaniem młodego pokolenia. Prowadzą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie z internatami dla dziewcząt. Katechizują dzieci i młodzież w szkołach państwowych. Pomagają w odprawianiu rekolekcji indywidualnych i grupowych. Biorą czynny udział w ruchu odnowy soborowej Kościoła. Prowadzą pracę misyjną na Białorusi i Ukrainie. Ze szczególną gorliwością Siostry starają się szerzyć i pogłębiać cześć Matki Bożej, rozbudzając miłość do Niej i zachęcając do naśladowania Jej w swoim życiu. Pod ich opieką znajdują się dwa sanktuaria maryjne: w Szymanowie, gdzie znajduje się koronowany posąg Niepokalanej, zwanej Panią Jałowiecką i w Kościerzynie z koronowaną figura Matki Bożej Bolesnej.

Domem macierzystym Sióstr do 1946 roku był Jazłowiec (diecezja lwowska), obecnie mieści się tam Dom Rekolekcyjny bł. Marceliny Darowskiej, a w jednej części skrzydła sanatorium.

Aktualny dom generalny znajduje się w Szymanowie (diecezja łowicka, 6 km od Niepokalanowa).
» Litania do Błogosławionej Marceliny Darowskiej «
» Modlitwa o kanonizację bł. Matki Marceliny Darowskiej «
» Podziękowania za wstawiennictwo bł. M. Marceliny Darowskiej «
» ks.Tymoteusz - Żona, matka, zakonnica «
» Kalendarium z życia Matki Marceliny Darowskiej «
» FOUR RETREAT TALKS - Mother Marcelina Darowska [PDF]
» Życzenia Noworoczne bł. Matki Marceliny
» KOCHAJMY MARYJĘ ZAWSZE
» O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE
» O WYCHOWANIU
» Litania ułożona z nazw nadawanych Najświętszej Pannie przez bł. M. Marcelinę
» O Zmartwychwstaniu Pańskim
» DROGA KRZYŻOWA Z BŁ. M. MARCELINĄ
» KOCHAJMY MARYJĘ ZAWSZE
» Z Rekolekcji Bł. Matki Marceliny dla Wychodzących Panienek
» list z okazji sprowadzenia do Polski prochów Matki Józefy Karskiej «
» Matka Józefa Karska «
» konkurs pt. "Stu Ośmiu Błogosławionych wśród nas" «
» odsłonięcie tablicy przez Prezydenta Lublina «
» Siostra Ewa-kalendarium z życia «
» Siostra Ewa-notatki duchowe «
» Siostra Ewa-modlitwy «
» Siostra Ewa - referat «
» Siostra Marta - rys biograficzny«
» fragment homilii Ojca Świętego Jana Pawła II «
» Siostra Maria Daniela od Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny - (Alicja Myszka +2021) - biogram «
» Siostra Maria Wanda od Woli Bożej - wspomnienie Teresa Lipska-Fudakowska «
» Siostra Maria Wanda od Woli Bożej - wspomnienie Anna Kaliska «
» Siostra Maria Wanda od Woli Bożej - (Wanda Garczyńska 1891-1954) - biogram «
» Siostra Maria Renata od Chrystusa - (Zofia Fudakowska 1873-1956) - biogram «
» Siostra Maria Olga od Miłosierdzia Bożego - wspomnienie Teresa Anna ( Hania ) Kosyra-Cieślak «
» Siostra Maria Olga od Miłosierdzia Bożego - ( Mirosława Płociniczak 1944-1996 ) - wspomnienie Elżbieta Poczopko-Międzybrodzka «
» Siostra Maria Olga od Matki Boskiej - (Jadwiga Frey +1963) - biogram «
» Siostra Maria Laureta od Serca Jezusa - (Zofia Wilczyńska 1898-1985) - biogram «
» Siostra Maria Irena od Najświętszej Panny Jazłowieckiej - wspomnienie Anna Wolańska-Komornicka «
» Siostra Maria Irena od Najświętszej Panny Jazłowieckiej - wspomnienie Zdzisława Rutkowska-Rzepakowska «
» Siostra Maria Irena od Najświętszej Panny Jazłowieckiej - słowo Zosi Łąkowskiej-Zechenterowej - przewodniczącej Koła KZJ w Krakowie «
» Siostra Maria Irena od Najświętszej Panny Jazłowieckiej - słowo Jana Gromnickiego «
» Siostra Maria Irena od Najświętszej Panny Jazłowieckiej - słowo Barbary Ciszewskiej - przewodniczącej KZJ «
» Siostra Maria Irena od Najświętszej Panny Jazłowieckiej - ( Irena Jost 1923 - 1997 ) - biogram «
» Siostra Maria Ida od Trójcy Przenajświętszej - ( Wanda Maria Plater - Zyberk 1909 - 1997 ) - biogram «
» Siostra Maria Amata od Niepokalanego Poczęcia N.M.P. - ( Zofia Mineyko 1906-1997 ) - biogram «
» Siostra Maria Alma od Niepokalanego Poczęcia N.M.P. - ( Maria Sołtan 1905 - 1995) - biogram «
» Siostra Maria Nina od Zmartwychwstania - pogrzeb - słowo Barbary Ciszewskiej «
» Siostra Maria Nina od Zmartwychwstania - podziękowanie «
» Siostra Maria Nina od Zmartwychwstania - pogrzeb «
» Siostra Maria Nina od Zmartwychwstania - (Danuta Michalak 1959 - 2011) - biogram «
» Siostra Maria Anuncjata od Trójcy Świętej - epitafium «
» Siostra Maria Anuncjata od Trójcy Świętej - pożegnanie - Barbara Ciszewska «
» Siostra Maria Anuncjata od Trójcy Świętej - ostatnia wędrówka na ziemi «
» Siostra Maria Anuncjata od Trójcy Świętej - ( Anna Strasburger 1922-2001 ) - biogram «
» Siostra Maria Assumpta od Jezusa - wspomnienie - Anna Wolańska-Komornicka «
» Siostra Maria Assumpta od Jezusa - Maria Osterwa-Czekaj - "Ciocia"«
» Siostra Maria Assumpta od Jezusa - ( Maria Jadwiga Sapieżanka 1899-1987 ) - biogram «
» Siostra Maria Filomena od Dzieciątka Jezus - ( Henryka Nowowiejska 1843 - 1929 ) - biogram «
» Siostra Maria Warzyna od Ofiarowania NMP - ( Maria Szaszkiewicz 1858-1932 ) - biogram «
» Siostra Maria Zenona od Zbawiciela ( Ludwika Dobrowolska 1879-1956 ) - biogram «