ODWOŁANY - zarządzanie procesem inwestycyjnym i rozliczenie zadania - [do 25.02.2021]

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Dom Zakonny w Warszawie

adres: Jerzego Zaruby 2, 02-796 Warszawa

ogłasza przetarg,

którego przedmiotem jest zarządzanie procesem inwestycyjnym i rozliczenie zadania pn. „Zarządzanie energią w budynku Zespołu Edukacyjnego Sióstr Niepokalanek będącego własnością Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Warszawie”.

Regulamin przetargu, który jest prowadzony na podstawie art. 701 i 703 – 705 Kodeksu cywilnego, dostępny jest na stronie internetowej: www.niepokalanki.pl w zakładce przetargi, zamówienia, dotacje.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w regulaminie przetargu i załącznikach do tego regulaminu, udostępnionych pod adresem www.niepokalanki.pl.

Oferty w przetargu można składać w formie pisemnej w siedzibie Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego NMP w Warszawie przy ulicy Jerzego Zaruby 2 w terminie do 25 lutego 2021 roku.

Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Warszawie zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przedsięwzięcie dofinasowane jest ze środków krajowych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości Powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

» dokumenty do pobrania...

» informacja o odwołaniu przetargu...