» Breve koronacyjne «

BREVE KORONACYJNE
PAPIEŻ PIUS XII
Na wieczną rzeczy pamiątkę.
W mieście Jazłowcu, położonym w granicach Archidiecezji Lwowskiej, ob. łac., w kaplicy, będącej własnością Sióstr zakonnych, pod nazwą: "Córek Niepokalanego Poczęcia", odbiera niezwykłą cześć statua Błogosławionej Maryi, Dziewicy Niepokalanej.
Słynną jest ona łaskami i cudami tak w czasie ostatniej wojny europejskiej, jak też w codziennych trudach życia, a powierzoną jest obecnie wiernej troskliwości i straży "Córek Niepokalanego Poczęcia".
Ku tej świętej kaplicy, napływają z prośbą i podzięką do Cudownej Dziewicy, z całego narodu polskiego lud i przedniejsze stany; wielu szczególnie z dzielnej armii polskiej, którzy szczerą pobożnością wielbią Najświętszą Maryję Pannę, jako Swoją Potężną Wspomożycielkę.
Z tej więc przyczyny, Arcybiskup ob. łac. we Lwowie, korne obecnie zanosi prośby, aby tejże statui Niepokalanej Dziewicy, złoty diadem powagą papieską uroczyście na skronie był włożony. Pragnienia te i prośby umacniają polecenia, Św. Rzymskiego Kościoła Kardynała Prymasa Polski i tegoż Rzym. Kościoła Kardynała, Protektora w Rzymskiej Kurii, Sióstr: "Córek Niepokalanego Poczęcia", jako teżNasz Nuncjusz Apostolski w Polsce, zarówno jak Arcybiskupi i Biskupi z całej Rzeczpospolitej, Naczelny Wódz Armii Polskiej, senatorowie i posłowie narodu, doktorowie Uniwersytetu Warszawskiego i Seminariów. My przeto do życzeń tych ochotnie i chętnie się skłaniamy, a czynimy to dla wzmożenia pobożności wszystkich Polaków dla Bogarodzicy.
Wysłuchawszy zatem zdania Świętego Rzymskiego Kościoła Kardynała, Prefekta Świętej Kongregacji Obrzędów, pismem tym dajemy władzę Czcigodnemu Bratu Arcybiskupowi Lwowskiemu, aby w oznaczonym przez siebie dniu, w wspomnianej kaplicy Zgromadzenia Sióstr, "Córek Niepokalanego Poczęcia" w Jazłowcu, po uroczystej Mszy św., Sam osobiście lub przez innego kościelnego dostojnika przez siebie delegowanego, według wyznaczonego obrzędu i formularza, zachowując wszystkie przepisy, w Naszym Imieniu i Naszą powagą uwieńczył uroczyście złotym diademem Statuę Błogosławionej Maryi Niepokalanej.
Z łaskawości na to pozwalamy, nie wątpiąc ani chwilę, że święte te czynności spełnią się dla dobra religii i na duchowy pożytek całego tego katolickiego narodu.
Danym jest w Rzymie, u św. Piotra, potwierdzone pierścieniem "Rybaka", dnia 25 maja 1939 r., w pierwszym roku Naszego Papiestwa.

L.S.
Alojzy, Kardynał Maglione
Sekretarz Stanu

{jcomments off}