sanktuaria

Sanktuariummbj
Termin szczególnie święty, wzbudzający uczucia szacunku i czci. Mówiąc ogólnie wyraża on miejsce sakralne, które dzięki nadzwyczajnemu objawieniu się mocy wyższej, rozpoznanej i czczonej, posiada szczególne znaczenie kultowe. (...)
Sanktuarium to miejsce nadzwyczajnego kultu związanego z faktem nadprzyrodzonym, relikwiami lub cudownym obrazem. Wybija się ono wśród zwyczajnych miejsc kultu i miejsc o charakterze świeckim. Ściągają do niego pątnicy, by odczuwalnie zjednoczyć się z Bóstwem, wyprosić sobie łaski, miłosierdzie i przebaczenie, złożyć hołd i dziękczynienie.
mbkSanktuaria występują w różnych religiach - dają się zaklasyfikować do dwóch zasadniczych rodzajów:
  • środowiska naturalne, jak: święte lasy, jaskinie, groty, źródła, rzeki, jeziora, doliny, góry ... gdzie Bóstwo - dzięki uprzedniemu samoobjawieniu się odbiera cześć,
  • świątynie, o najróżnorodniejszych formach i stylach, wzniesiona na pamiątkę danego objawienia czy w celu oddawania czci relikwiom, obrazom, przedmiotom sakralnym.

mmW religii chrześcijańskiej już pierwotny Kościół spontanicznie gromadził się wokół typowych sanktuariów - miejsc życia Jezusa Chrystusa. Cała Palestyna jest wielkim sanktuarium, posiada liczne świątynie wotywne. W następstwie prześladowań sanktuariami stały się groby męczenników, a następnie miejsca świętych objawień nadprzyrodzonych jak miejsca ukazania się Najświętszej Panny Maryi. Z powstaniem nowych zakonów powstały sanktuaria na grobach założycieli i świętych, a także w miejscach, gdzie się uświęcili i otrzymali szczególne łaski od Boga.