ZAMKNIĘCIE PRZETARU BEZ DOKONANIA WYBORU - którego przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego - [do 23.02.2021]

Opublikowano: wtorek, 02 marzec 2021 Siostra Paula

Regulamin przetargu, który jest prowadzony na podstawie art. 701 i 703 – 705 Kodeksu cywilnego, dostępny jest na stronie internetowej: www.niepokalanki.pl w zakładce przetargi, zamówienia, dotacje.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w regulaminie przetargu i załącznikach do tego regulaminu, udostępnionych pod adresem www.niepokalanki.pl.

Oferty w przetargu można składać w  formie pisemnej w siedzibie Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego NMP w Warszawie przy ulicy Jerzego Zaruby 2 w terminie do 23 lutego 2021  roku.

Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Warszawie zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przedsięwzięcie dofinasowane jest ze środków krajowych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości Powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

» dokumenty do pobrania...

» informacja o zamknięciu przetargu bez dokowania wyboru...

galeria zdjęć