Logo Niepokalanki
 
|
|
|
|
|
» 150 lat Zgromadzenia«
 
Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P.


siostry u Jana Pawła II


Zgromadzenie założone przez M.Józefę Karską (1823-1860) i M.Marcelinę Darowską (1827-1911) przy współudziale o. Hieronima Kajsiewicza, powstało w Rzymie w 1857r. Matka Marcelina Darowska, w znaczącym dla historii naszego narodu 1863 roku, przeniosła je na ziemię ojczystą. Celem duchowym Zgromadzenie jest: Chwała Boża, miłość w odpowiadaniu Miłości oraz ukochanie każdej Woli Bożej.

Zadaniem Zgromadzenia jest służyć Kościołowi modlitwą i pracą nad formacją polskiej kobiety. Siostry zajmują się wychowaniem młodego pokolenia. Prowadzą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie z internatami dla dziewcząt. Katechizują dzieci i młodzież w szkołach państwowych. Pomagają w odprawianiu rekolekcji indywidualnych i grupowych. Biorą czynny udział w ruchu odnowy soborowej Kościoła. Prowadzą pracę misyjną na Białorusi i Ukrainie. Ze szczególną gorliwością Siostry starają się szerzyć i pogłębiać cześć Matki Bożej, rozbudzając miłość do Niej i zachęcając do naśladowania Jej w swoim życiu. Pod ich opieką znajdują się dwa sanktuaria maryjne: w Szymanowie, gdzie znajduje się koronowany posąg Niepokalanej, zwanej Panią Jałowiecką i w Kościerzynie z koronowaną figura Matki Bożej Bolesnej.

Domem macierzystym Sióstr do 1946 roku był Jazłowiec (diecezja lwowska), obecnie mieści się tam Dom Rekolekcyjny bł. Marceliny Darowskiej, a w jednej części skrzydła sanatorium.

Aktualny dom generalny znajduje się w Szymanowie (diecezja łowicka, 6 km od Niepokalanowa).

o Niepokalanym Poczęciu... »
Niepokalana a niepokalanki »
Jan Paweł II i siostry niepokalanki - fotogaleria »
adresy domów »
początek ^

© 1997-2018 Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P.