ZAKOŃCZONY - dostępny protokół postępowania - 12.12.2016 - Ogłoszenie/Zaproszenie do składania ofert - Urządzenia komputerowe

..:: 2016.12.23 - Protokół postępowania - do pobrania ::..

Ogłoszenie / Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją w ramach RPO WM 2014 – 2020 projektu pt. „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie”, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 września 2016 r. Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Generalny zaprasza do składania ofert na:

 

  1. Dostawę, montaż, instalację, testowe uruchomienie, personalizację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
  2. Dostawę, montaż, instalację, testowe uruchomienie, parametryzację serwera wraz z oprogramowaniem,
  3. Dostawę, montaż, testową instalację urządzeń multimedialnych
  4. Dostawę materiałów dydaktycznych

Nazwa zamawiającego

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Generalny

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 części, w skład których wchodzą:

  1. Dostawę, montaż, instalację, testowe uruchomienie, personalizację sprzętu komputerowego (laptop, 16 komputerów stacjonarnych wraz z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem biurowym);
  2. Dostawę, montaż, instalację, testowe uruchomienie, parametryzację serwera wraz oprogramowaniem (serwer wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowanie TIK);
  3. Dostawę, montaż, testową instalację urządzeń multimedialnych (3 projektory, 11 tabletów, flipchart mobilny ze skrzydłem, kamera, zestaw DVD z okablowaniem i nagłośnieniem, 2 tablice multimedialne wraz z montażem, ekran projekcyjny, bezprzewodowy system prezentacyjny).
  4. Dostawę materiałów dydaktycznych

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego dotyczące zamówienia zostały opisane w załączniku nr 1 – SOPZ

 

» dokumenty do pobrania...