Rekolekcje indywidualne dla osób duchownych i świeckich

Na indywidualne rekolekcje, dni skupienia itp. zapraszamy do wymienionych poniżej klasztorów.

-Wałbrzych

-Wrzosów